Scheiden tijdens het pensioen

Wanneer een getrouwd stel besluit om te gaan scheiden, dan is het belangrijk om goed uit elkaar te gaan. Een persoon zal op zoek gaan naar een nieuwe woning en de spullen worden verdeeld onder elkaar. Een aspect dat mensen vergeten is om de regeling m.b.t. pensioen te bekijken. 

Mocht je momenteel in het pensioen leven en toch besluit te gaan scheiden, is het belangrijk om te kijken naar het partnerpensioen en het ouderdomspensioen. Deze kunnen namelijk veranderden, maar dat geldt niet voor het AOW-pensioen. Hieronder geven we een aantal mogelijkheden die handig zijn om te weten met het pensioen na een huwelijk of geregistreerd partnerschap. 

Scheiden tijdens het pensioen

Wonen

Het kan gebeuren dat je na een echtscheiding zonder huis komt te zitten. Daarom is het belangrijk dat je, als je een huis hebt gekocht met je ex en het op naam van je partner staat, een nieuwe woonsituatie regelt.

Het recht op het partnerpensioen

De wet geeft aan dat de ex-partner recht heeft op het partnerpensioen dat is opgebouwd tot aan de scheiding. Mocht er geen partnerpensioen zijn opgebouwd, dan is deze regeling ook niet van toepassing. Doorgaans wordt een partnerpensioen ook opgebouwd als risicoverzekering. Het geldt overigens voor beide partijen dat het rechtmatig verdeeld wordt. Dit bedrag heet op het moment van scheiden, een bijzondere partnerpensioen. 

Mocht een van beide gevallen kiezen om opnieuw te gaan trouwen, dan kan het zijn dat hun partnerpensioen lager zal uitvallen. Dit komt omdat de ex-partner nog rechten heeft op de  regeling. 

Afspraken maken – verdeling ouderdomspensioen

Beide partners hebben recht op een deel van het ouderdomspensioen, dat samen is opgebouwd. Het draait wederom tot het moment van scheiding en niet wat nog opgebouwd moet worden. De verdeling wordt geregeld door ‘Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding’. Het wordt ook vaker aangegeven als pensioenverevening. Het is belangrijk dat de verdeling volgens bepaalde wetseisen gaat, gebeurd dit niet volgens de regels, kan het kosten met zich meebrengen. Met name de gedupeerde kan hier positiever uitkomen. 

Keuzes die mogelijk zijn bij echtscheiding:

  • Ouderdomspensioen verdelen volgens de wet – Beide partners ontvangen de helft.
  • Verdeling afspreken – Hierbij wordt er gekeken naar wie het meeste heeft opgebouwd en wordt er een balans getrokken op basis van die informatie.
  • Eigen opgebouwde pensioen ontvangen
  • Pensioen splitten op conversie – Hier wordt de aanspraak van de partners omgerekend naar het ouderdomspensioen. Let wel op dat bij overlijden van de ex-partner het resterende bedrag niet voor jou is. Dit is namelijk afgeschermd door de conversie. 

Het is mogelijk om te kiezen van uitsluiting van de Wet verevening Pensioenrechten bij Scheiden via de voorwaarden. Bij het opstellen van het scheidingsconvenant kan er aangegeven worden de wet niet te volgen. Dan vindt er geen vorm van verdeling plaats. 

Let op: Er moet een wettelijk gemerkt afschrift van het scheidingsconvenant of voorwaarden opgestuurd worden naar de pensioenuitvoerder. Mocht dit namelijk niet zijn, dan gelden de afspraken alleen onderling de partners, maar hoeft de pensioenuitvoerder hier geen rekening mee te houden. 

Het is belangrijk om de scheiding direct te melden bij de pensioenuitvoerder. Dit is een melding die jullie zelf moeten verrichten. Er dient ook een formulier ingevuld te worden met de verdeling die door beide partijen ondertekend is. 

Bekijk ook eens:
Uw advertentie hier?
Kijk hier ook eens naar Alle blogcategorieën
Pensioenadviseurs
Meer in deze categorie? Bekijk deze artikelen dan ook eens